Warunki sprzedaży

Poniżej znajdują się ogólne zasady i warunki, szczegółowy Regulamin dostępny jest tutaj.

Warunki Sprzedaży

Na samym początku sprawdź Wzór Umowy, by dowiedzieć się jak od strony formalnej przebiega transakcja z nami.

Ogólne warunki sprzedaży i ceny obowiązują w ściśle określonym czasie. Wycena przewidziana w umowie jest ważna jedynie przez 2 tygodnie. Po tym czasie umowa zostaje automatycznie anulowania i musi nastąpić nowa wycena, zanim produkt zostanie do nas przesłany.

Kiedy sprzedajesz nam swój produkt, jesteś jego właścicielem aż do momentu wypłacenia przez nas kwoty umownej w całości. mBazaar jest odpowiedzialny za przechowywanie twojego sprzętu i opiekę nad nim. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia przesyłki przez firmę kurierską (DHL Express) obowiązują wszelkie warunki odszkodowania dostępne na ich stronie.

Proponowana przez nasz serwis wycena ma zastosowanie wyłącznie pod warunkiem, że wprowadzone informacje dotyczące stanu produktu były prawidłowe. mBazaar tworzy unikatową kalkulację dla każdej pozycji i w razie niezgodności stanu faktycznego sprzętu z deklaracją sprzedającego, ma prawo do odwołania się od pierwotnej wyceny, uwzględniając koszta ewentualnej naprawy/ doprowadzenia do stanu zgodnego z deklaracją. W przypadku gdy sprzedający na nią nie przystanie, zostanie obciążony kosztami administracyjnymi i kosztem przesyłki zwrotnej w wysokości 100 zł z VAT, po zaksięgowaniu których produkt zostanie odesłany na adres określony przez sprzedającego.

Przesyłka

Sprzedający nie ponosi żadnych opłat związanych z wysyłką. Wyślemy Ci z góry opłacony list przewozowy, który następnie przekażesz kurierowi przy nadaniu paczki wraz z jednym egzemplarzem protokołu przekazania, podczas gdy drugi stanowi dla Ciebie dowód nadania sprzętu.

Aby zamówić kuriera skontaktuj się z operatorem DHL pod numerami telefonu 42 6 345 345. W procesie składania zlecenia zostaniesz poproszony o podanie nr klienta dla danej wysyłki oraz docelowego adresu dostawy wraz z danymi kontaktowymi osoby odbierającej. Wszystkie te informacje zostaną Ci udzielone mailowo (UWAGA – sprawdź, czy wiadomości od nas nie lądują u Ciebie w folderze SPAM!).

Jeśli zależy Ci na czasie, możesz również odwiedzić osobiście nasze centrum serwisowe i zostawić tam produkt. Pamiętaj wtedy o pokwitowaniu, które jest jedynym dowodem w razie konieczności osobistego odbioru sprzętu.

W przypadku sporu

Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane są polubownie lub przez przedmiotowo właściwy sąd.